Trong nước

Hơn 110.000 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường trong 9 tháng

Minh Huy 29/09/2023 17:31

Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 9 tháng vừa qua, cả nước có 116,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 75,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

det-may.png

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê mới công bố, 9 tháng cả nước có 48,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,2% so với 9 tháng năm 2022, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 165,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 9/2023, cả nước có 12,684 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 117,2 nghìn tỷ đồng và 80 nghìn lao động. So với cùng kỳ năm 2022, con số này tăng 10,6% về số doanh nghiệp, giảm 13,9% về số vốn đăng ký và tăng 29,3% về số lao động.

Tính chung 9 tháng năm 2023, cả nước có 116,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.086,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 748,9 nghìn lao động, tăng 3,1% về số doanh nghiệp, giảm 14,6% về vốn đăng ký và giảm 1,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt 9,3 tỷ đồng, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 1,486 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 35,6 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm nay là hơn 2,57 triệu nghìn tỷ đồng, giảm 34,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 9 tháng năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 75,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước; 46,1 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,9%; 13,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,3%. Bình quân một tháng có 15 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Minh Huy