Trong nước

TP.HCM đề xuất xây dựng trung tâm dự trữ xăng dầu quốc gia độc lập

Thanh An 11/09/2023 10:29

Nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá xăng dầu đã xảy ra trong quá khứ, TP.HCM đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng một trung tâm dự trữ quốc gia độc lập, không phụ thuộc vào kho dự trữ của các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn.

Mới đây, Bộ Tài chính đã có công văn phản hồi cử tri TP.HCM trước kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XV về đề xuất phát triển một tầm nhìn chiến lược lâu dài về dự trữ năng lượng quốc gia dài hạn để tránh tình trạng giá xăng dầu leo thang như thời gian trước đây.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính còn cho biết sẽ tiến hành nghiên cứu xây dựng Trung tâm dự trữ quốc gia độc lập trong tương lai vì hiện nay nguồn dự trữ xăng dầu quốc gia hiện vẫn còn phụ thuộc nhiều vào kho dự trữ của các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp xăng dầu.

Theo đó, Bộ Tài chính cũng cho biết thêm, đối với tầm nhìn chiến lược lâu dài về dự trữ năng lượng quốc gia ở thời điểm hiện nay thì Nhà nước đã có các cơ chế và chính sách về quản lý dự trữ năng lượng quốc gia đã được ban hành đầy đủ và đồng bộ như Luật Dự trữ quốc gia và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia… Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều thông tư liên quan đến kế hoạch, dự toán ngân sách, nhập khẩu và xuất khẩu, mua bán và kế toán về dự trữ quốc gia gia.

tong-kho-xang-dau-nha-be-anh-ngoc-duong-1-441.jpg

Bộ Tài chính cũng cho rằng, Việt Nam cần hướng tới giai đoạn tăng mức dự trữ quốc gia về xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia trong giai đoạn 2021-2030 và mở rộng tầm nhìn đến năm 2050.

Trước phương án được Bộ Tài chính đề ra, ngày 18/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch hạ tầng dự trữ cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năn 2050. Mục tiêu của quy hoạch này là xây dựng các hạ tầng dự trữ quốc gia về xăng dầu đảm bảo sức chứa từ 500-1.000m3 sản phẩm xăng dầu và 1.000-2.000 tấn dầu thô, đáp ứng nhu cầu nhập ròng trong khoảng 15-20 ngày trong giai đoạn 2021-2030. Tiến tới sau năm 2030, tăng sức chứa từ 500.000-800.000m3 sản phẩm xăng dầu và 2.000-3.000 tấn dầu thô để đáp ứng đủ nhu cầu nhập ròng từ 25-30 ngày.

Ngày 15/8/2023, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, đơn vị liên quan để nghiên cứu các phương án điều chỉnh tăng tổng mức xăng dầu dự trữ quốc gia để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Riêng về việc nghiên cứu xây dựng Trung tâm dự trữ quốc gia độc lập, theo Nghị định 94/2013 và Nghị định 128/2015, Chính phủ sẽ phân công Bộ Công Thương quản lý danh mục mặt hàng các sản phẩm xăng dầu và dầu thộ dự trữ quốc gia. Đồng thời, theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương còn là cơ quan chủ trì triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó có mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng hạ tầng dự trữ quốc gia đối với vấn đề xăng dầu hiện nay.

Đối với việc xây dựng Trung tâm dự trữ quốc gia độc lập, Bộ Tài chính đề nghị cử tri TP.HCM có ý kiến đề xuất với Bộ Công Thương. Khi phương án được phê duyệt, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ để duyệt chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030 và dự án xây dựng Trung tâm dự trữ năng lượng quốc gia, sau đó Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan sẽ triển khai thực hiện.

Thanh An