iSMART nâng cấp nội dung giáo dục phù hợp với chương trình phổ thông mới

Đào tạo - Ngày đăng : 07:48, 24/12/2020

Bắt đầu từ năm học này 2020-2021, iSMART tiến hành nâng cấp 100% chương trình học tiếng Anh qua môn toán và khoa học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
iSMART nâng cấp nội dung giáo dục phù hợp với chương trình phổ thông mới

Theo đó, nội dung chương trình mới đầu tiên với các bài giảng số iSMART đã được áp dụng với học sinh lớp 1 phổ thông trên cả nước đang học tiếng Anh qua môn toán và khoa học. Với các bài giảng điển hình, các em sẽ được học tiếng Anh trong phòng học riêng hoặc phòng học chuyên dụng theo tiêu chuẩn cao do iSMART hợp tác nâng cấp, xây dựng với nhà trường. 

Mỗi bài học sẽ có phần bài giảng đã được số hoá với đồ hoạ đẹp và phần phát âm chuẩn của giáo viên bản ngữ. Chương trình học với phần mềm có phát âm chuẩn và giảng viên tiêu chuẩn, đảm bảo các em ở địa phương nào cũng được học đúng chuẩn quốc tế, không bị sai lệch.

ismart-5091-1608793392.jpg

iSMART nâng cấp 100% chương trình học tiếng Anh qua môn toán và khoa học phù hợp với chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bên cạnh chương trình lớp 1 mới đã đi vào lớp học - iSMART đang hoàn tất chương trình cập nhật hoàn toàn mới cho lớp 2 và lớp 6 để năm học tiếp theo đáp ứng đúng chương trình mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Trong các năm sau đó, iSMART sẽ liên tục cập nhật chương trình mới theo đúng khung và chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về chương trình giáo dục phổ thông mới. Các bậc học của iSMART có đủ chương trình đồng bộ từ tiểu học đến hết cấp phổ thông.

Cùng với các phương tiện học tập khác của chương trình học tiếng Anh qua toán và khoa học iSMART, sẽ có bộ sách mới đúng chuẩn và cập nhật nhằm làm cho việc học của học sinh có hiệu quả cao nhất như từ trước đến nay.

H.Ng