6 tháng đầu năm: Hơn 6.000 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin Việt Nam

Trong nước - Ngày đăng : 05:44, 04/07/2023

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 6.362 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023, giảm 4,2% so với 6 tháng đầu năm 2022.
6 tháng đầu năm: Hơn 6.000 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin Việt Nam

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu lĩnh vực an toàn thông tin mạng ước đạt 2.154 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2022 (1.885 tỷ đồng) và đạt 39,35% kế hoạch năm 2023 (5.474 tỷ đồng).

Tỷ lệ doanh thu sản phẩm nội địa so với nước ngoài đạt 45%, giảm 19,2% so với 6 tháng đầu năm 2022. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp hoạt động an toàn thông tin mạng đạt 124,5 tỷ đồng, tăng 23,8% so với 6 tháng đầu năm 2022 (100,6 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp an toàn thông tin mạng đạt 161,43 tỷ đồng, tăng 13,8% so với 6 tháng đầu năm 2022 (141,9 tỷ đồng).

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 6.362 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm 4,2% so với 6 tháng đầu năm 2022 (6.641 cuộc).

Số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng botnet là 512.712 địa chỉ, giảm 11,1% so với tháng 5/2023 (577.006 địa chỉ), giảm 27,3% so với cùng kỳ tháng 6/2022 (704.939 địa chỉ). Chỉ đạo, điều phối ngăn chặn 1.530 trang web, blog vi phạm pháp luật (559 trang lừa đảo trực tuyến); bảo vệ hơn 2,7 triệu người dân không truy cập vào các website lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Tổng số chứng thư số công cộng đã cấp tính đến hết quý II là 6.087.810 chứng thư số tăng 18,72 % so với cùng kỳ năm 2022 (5.127.676 chứng thư số).

Lĩnh vực an toàn thông tin mạng đã đóng góp vào ngân sách nhà nước từ nguồn thu phí duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số, số phí thu được lũy kế từ đầu năm của Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia đạt 25.306.218.000 đồng; lũy kế số nộp ngân sách nhà nước từ đầu năm 2023 đến hết quý II đạt 3.797.821.650 đồng.

Tổng số doanh nghiệp được cấp phép đến nay là 106 doanh nghiệp (3 tập đoàn nhà nước, 69 công ty cổ phần và 34 công ty TNHH). Trong đó, 74 doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu sản phẩm; 29 doanh nghiệp được cấp phép sản xuất sản phẩm và 77 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ. Trong tổng số 106 doanh nghiệp thì 75 doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội, 30 doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM và 1 doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Tổng số lao động của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng đến nay là 3.601 người, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2022 (3.226 người). Tổng số hệ thống thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước là 3.094 hệ thống. Trong đó, 1.949 hệ thống đã được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin, đạt 63%.

Minh Huy