Chính phủ Canada hỗ trợ người dân miền Trung bị thiên tai ảnh hưởng

Trong nước - Ngày đăng : 07:00, 13/11/2020

Hỗ trợ của Chính phủ Canada sẽ giúp cải thiện an ninh lương thực và giúp tiếp cận nơi ở, nguồn nước sạch và các dịch vụ vệ sinh cho người dân bị ảnh hưởng.
Chính phủ Canada hỗ trợ người dân miền Trung bị thiên tai ảnh hưởng

Từ đầu tháng 10/2020, Việt Nam đã có những đợt mưa lớn, lũ lụt và lở đất, gây ảnh hưởng tới hơn 1,5 triệu người. Trước tình hình này, Chính phủ Canada sẽ tiến hành chương trình hỗ trợ nhằm giúp đỡ cho nhân dân tại miền Trung Việt Nam bị thiên tai ảnh hưởng, với tổng giá trị trên 700.000 CAD.

"Tôi xin được đồng cảm với những người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất diễn ra gần đây tại các tỉnh miền Trung. Canada luôn sẵn lòng đoàn kết với Việt Nam trong việc hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai", bà Deborah Paul - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam.

Thông qua Quỹ Hỗ trợ nhân đạo Canada, Chính phủ Canada sẽ hỗ trợ CARE Canada và Oxfam-Québec cùng các tổ chức đối tác của Việt Nam cung cấp viện trợ khẩn cấp cho khoảng 32.000 người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Hỗ trợ của Chính phủ Canada sẽ giúp cải thiện an ninh lương thực và giúp tiếp cận nơi ở, nguồn nước sạch và các dịch vụ vệ sinh cho người dân bị ảnh hưởng.

Thông qua Quỹ Hỗ trợ thiên tai khẩn cấp - một cơ chế cho phép cung cấp hỗ trợ các hoạt động khẩn cấp của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Canada sẽ hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giúp đỡ khoảng 160.000 người dân bị ảnh hưởng.

Hỗ trợ của Canada bao gồm cung cấp cứu trợ y tế khẩn cấp, sinh kế, nơi ở, nước sạch và vệ sinh. Hỗ trợ này sẽ tập trung vào giảm rủi ro thiên tai, kết nối cộng đồng, trách nhiệm giải trình, bảo vệ sự an toàn, bình đẳng giới.

Khởi Vũ