Việt Nam đứng thứ 8 trên toàn cầu về đầu tư năng lượng tái tạo

Trong nước - Ngày đăng : 06:00, 26/04/2021

Theo nhận định, trong bối cảnh thế giới đứng trước giai đoạn chuyển dịch năng lượng, Việt Nam đang có nhiều tiềm năng để trở thành cường quốc năng lượng tái tạo với điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối.
Việt Nam đứng thứ 8 trên toàn cầu về đầu tư năng lượng tái tạo

Theo số liệu năm 2020, Trung Quốc là quốc gia đầu tư vào năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới, với mức 83,6 tỷ USD. Theo sau đó là Mỹ ở mức 49,3 tỷ USD. Với mức đầu tư 7,4 tỷ USD vào điện gió và điện mặt trời, Việt Nam có tiềm năng thành nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn của thế giới. Con số này ở Pháp và Đức lần lượt là 7,3 tỷ USD và 7,1 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam đã xếp trên thứ hạng hai quốc gia này, đứng thứ 8 về đầu tư vào năng lượng tái tạo trên toàn cầu.

Việt Nam đang có nhiều tiềm năng để trở thành cường quốc năng lượng tái tạo với điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối, trong bối cảnh thế giới đứng trước giai đoạn chuyển dịch năng lượng bởi những thách thức của biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng là nền tảng, tiền đề Việt Nam phát triển kinh tế xã hội. Trong nhiều văn kiện, Việt Nam đã xác định việc phát triển năng lượng nhanh, bền vững, đi trước một bước gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Đặc biệt, Việt Nam đã xác định hướng chuyển dịch năng lượng cụ thể, tỷ lệ năng lượng tái tạo sẽ đạt 15-20% vào năm 2020, 25-30% vào năm 2045. Ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời, khuyến khích đầu tư các nhà máy sản xuất điện từ rác thải đô thị, sinh khối.

Các chuyên gia đã chỉ ra 6 lợi ích của việc chuyển đổi năng lượng, bao gồm tránh nhập khẩu năng lượng; chủ động an ninh nguồn cung cấp; nâng cao sức khỏe môi trường và sức khỏe con người; tạo ra được nhiều việc làm hơn; kích thích đổi mới sáng tạo; giá trị gia tăng cho khu vực.

HT