TP.HCM: Bố trí gần 3.500 nhà, đất cho tái định cư

Bất động sản - Ngày đăng : 07:00, 10/09/2021

UBND TP.HCM vừa có quyết định về phân bổ quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cho UBND 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức để phục vụ cho nhu cầu tái định cư của các dự án chỉnh trang đô thị, công ích.
TP.HCM: Bố trí gần 3.500 nhà, đất cho tái định cư

Theo quyết định, UBND TP.HCM đồng ý bố trí 3.426 căn hộ và nền đất để phục vụ tái định cư cho các dự án nêu trên. Trong đó, có 2.396 căn hộ và 1.030 nền đất. Nguồn quỹ căn hộ và nền đất tái định cư được bố trí như sau: 781 căn hộ thuộc chương trình 12.500 căn phục vụ tạm cư, tái định cư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm; 24 nền đất phục vụ tái định cư cho dự án Khu Công nghệ cao; 161 nền đất phục vụ tái định cư cho dự án Thảo Cầm Viên; 1.615 căn hộ và 845 nền đất còn lại để giải quyết tạm cư, tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích.

UBND TP.HCM giao 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức phê duyệt kế hoạch quản lý sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư được phân bổ. Trong đó có danh mục cụ thể các dự án chỉnh trang đô thị, công ích có sử dụng vốn ngân sách tương ứng với nguồn nhà, đất nêu trên, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, phương án bồi thường và chính sách tái định cư được duyệt.

UBND TP.HCM cũng đặc biệt lưu ý các địa phương phải xem xét, ban hành quyết định giải quyết tái định cư đúng chính sách, phương án bồi thường được duyệt và đối tượng bố trí. "Không gây so bì, khiếu nại của hộ gia đình, cá nhân trong dự án" - văn bản của UBND TP.HCM nêu. Trường hợp có vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền thì phải báo cáo Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ tái định cư của TP.HCM xem xét trước khi bố trí sử dụng. Các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cũng sẽ phải tự trả chi phí phát sinh (chi phí quản lý, vận hành, sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh) từ việc chậm bố trí nguồn nhà đã được giao.

Trước đó, trong đề xuất của Sở Xây dựng TP.HCM nêu rõ 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã đăng ký sử dụng 4.250 căn hộ và nền đất để phục vụ nhu cầu tái định cư cho hàng trăm dự án chỉnh trang đô thị và công ích. Trong đó, thành phố Thủ Đức đăng ký nhiều nhất với 1.467 căn hộ và nền đất, ít nhất là quận Tân Phú với chỉ 1 nền đất.

HT