Vinh danh doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh

Trong nước - Ngày đăng : 07:21, 18/09/2021

Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) phối hợp cùng các bộ, ban, ngành đang tổ chức xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2021 nhằm tôn vinh và công nhận các doanh nghiệp (DN) đạt chuẩn theo bộ tiêu chuẩn được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện.
Vinh danh doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh

Theo đó, các DN được công nhận đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc như không được vi phạm quy định của pháp luật và có thời gian thành lập, hoạt động tối thiểu 5 năm trở lên. Ngoài ra, DN cũng phải đảm bảo các tiêu chí cụ thể trong bộ tiêu chí kinh doanh Việt Nam, gồm 5 nhóm chính: 

Nhóm 1: Các tiêu chí về lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững

Nhóm 2: Xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp

Nhóm 3: Thượng tôn pháp luật

Nhóm 4: Đạo đức kinh doanh

Nhóm 5: Trách nhiệm xã hội

Việc xét công nhận này là hình thức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các DN có thành tích xuất sắc hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa kinh doanh của cộng đồng DN Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tất cả DN có tư cách pháp nhân, thuộc mọi thành phần kinh tế đều có thể làm hồ sơ xét công nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam, miễn đáp ứng được các tiêu chuẩn mà Hội đồng xét duyệt đưa ra. Với tôn chỉ minh bạch, công tâm và công bằng, VNABC sẽ chọn ra những DN thực sự xứng đáng đại diện cho những chuẩn mực đạo đức và văn hoá kinh doanh Việt Nam.

DN đạt chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận có giá trị 3 năm, được báo cáo thành tích với lãnh đạo Đảng và Nhà nước, được tôn vinh, giới thiệu trong các sự kiện truyền thông có liên quan. Đặc biệt, đại diện DN sẽ được mời tham gia diễn thuyết, trao đổi kinh nghiệm tại các sự kiện xây dựng văn hóa kinh doanh trong và ngoài nước.

Đây là năm đầu tiên, VNABC công bố bộ tiêu chí kinh doanh Việt Nam và triển khai chương trình xét công nhận này. Dự kiến, hoạt động xét công nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam diễn ra hàng năm vào ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Năm nay, các DN đạt chuẩn sẽ được tôn vinh và trao chứng nhận tại Diễn đàn thường niên Văn hóa với doanh nghiệp 2021, dự kiến tổ chức vào ngày 10/11 tại Hà Nội.

Thời gian nhận hồ xét công nhận kéo dài từ đây cho đến hết ngày 2/10/2021 (đã thông báo trên fanpage và link down tài liệu). Quý DN quan tâm có thể tham khảo thông tin tại website của VNABC: https://vnabc.org/cuoc-van-dong-xdvhdn/

Hội đồng thẩm định công nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam 2021 gồm các chuyên gia, doanh nhân: bà Tiêu Yến Trinh - Tổng Giám đốc Công CP Kết nối nhân tài - Chủ tịch Hội đồng; bà Tôn Nữ Thị Ninh - Chủ tịch Quỹ Hoà Bình và Phát triển TP.HCM, nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại Quốc hội - Uỷ viên; ông Phạm Phú Ngọc Trai - Sáng lập/ Chủ tịch Công ty Tư vấn kinh doanh Hội nhập Toàn cầu - Uỷ viên; ông Võ Quang Huệ - Phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Uỷ viên; ông Trần Ngọc Châu - Giám đốc đối ngoại Saigon Times Foudation - Uỷ viên.

Hồng Như