Tăng đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả nông nghiệp Việt Nam

Trong nước - Ngày đăng : 06:00, 10/05/2022

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng cần có một diễn đàn kết nối chuyên gia tham gia chia sẻ thông tin, sáng kiến và xây dựng kế hoạch hành động để hỗ trợ nông nghiệp Việt tiếp cận với nhiều công nghệ mới.
Tăng đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả nông nghiệp Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dựa trên nội dung của chiến lược, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan kêu gọi ngành nông nghiệp nước nhà cần hòa nhịp và tích hợp giá trị cách mạng 4.0 bằng nền nông nghiệp tri thức, nông nghiệp thông minh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói trong thời đại số hiện nay có nhiều kênh giao lưu giúp làm giàu trí tuệ và tạo chiến lược giúp người nông dân, nông thôn tiếp cận xu thế toàn cầu, trong đó có việc tri thức hóa, hình thành hệ sinh thái nông nghiệp và tiếp cận giá trị mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bên cạnh nguồn lực hữu hình, cách tiếp cận cần đặc biệt quan tâm tới là xây dựng nguồn lực vô hình: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây là nguồn lực thiết thực trong bối cảnh của Việt Nam là cơ sở để chuyển hóa sáng kiến, hiện thực hóa chiến lược nông nghiệp nông thôn. Cần có một diễn đàn để kết nối các chuyên gia tham gia chia sẻ thông tin, sáng kiến và xây dựng kế hoạch hành động để giải quyết các vấn đề mà nông nghiệp Việt Nam còn gặp phải, hỗ trợ nền nông nghiệp Việt Nam chuyển động nhanh hơn và tiếp cận với nhiều công nghệ mới hơn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Quốc Phương đánh giá cao các hoạt động kết nối cụ thể, thực chất giữa chuyên gia - nhà quản lý và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự liên kết hợp tác, chia sẻ kiến thức, mở rộng cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp thông minh.

Trong thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động thúc đẩy các hoạt động kết nối thông qua mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam (NIC) tại nhiều nước trên thế giới nhằm tạo diễn đàn trao đổi về thực tiễn phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các hoạt động nông nghiệp của các nước tiên tiến. Đây là nguồn kiến thức hết sức giá trị và thực tiễn cho các doanh nghiệp, cá nhân và cả nhà quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư kêu gọi cần tăng cường hơn nữa sự tham gia góp ý từ các chuyên gia trong nước và quốc tế, nhằm hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng nông sản Việt Nam.

MH