Pfizer Việt Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy hợp tác quản lý kháng sinh

Sống khỏe - Ngày đăng : 05:36, 12/01/2023

Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) và Bệnh viện Chợ Rẫy đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong việc nâng cao nhận thức về kháng sinh và quản lý kháng sinh thông qua dự án với tên gọi "Chương trình hợp tác quản lý kháng sinh với Bệnh viện Chợ Rẫy".
Pfizer Việt Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy hợp tác quản lý kháng sinh

Hợp tác chiến lược giữa Pfizer và Bệnh viện Chợ Rẫy hướng đến mục tiêu đẩy mạnh chương trình hợp tác quản lý kháng sinh

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các quốc gia ở Đông Nam Á có nguy cơ kháng kháng sinh cao nhất trên toàn cầu. Trong đó, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở khu vực Tây Thái Bình Dương xây dựng kế hoạch hành động quốc gia vào năm 2013.

Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng kháng sinh cao trong bệnh viện và cộng đồng, cùng với việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong lĩnh vực thú y sau đại dịch Covid-19 mang đến không ít thách thức trong chương trình quản lý sử dụng thuốc kháng sinh.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh, Pfizer đã và đang thực hiện chương trình quản lý kháng sinh (AMS) tại Việt Nam bằng cách đồng tổ chức một loạt hội thảo khoa học, các chiến dịch với các bệnh viện, trường đại học và Hiệp hội Y tế Quốc gia.

Trong thời gian tới, Pfizer sẽ tập trung phát triển quan hệ đối tác trong việc triển khai chương trình hợp tác quản lý kháng sinh trên toàn Việt Nam.

YN