E-BOOK E-PAPER

Multimedia

Đa dạng hóa kỹ năng để có việc làm tốt

Chuyên gia giáo dục của Ngân hàng Thế giới - ông Lars Sondergaard chia sẻ những khía cạnh của vấn đề nghề nghiệp và kỹ năng cho sinh viên mới tốt nghiệp trên toàn cầu.

Thứ hai, 28/10/2013, 09:31
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản