E-PAPER

MULTIMEDIA

Chưa có đầu sách nào viết về quá trình xây dựng đô thị thông minh ở TPHCM

Đô thị thông minh là gì? Người dân được hưởng lợi gì và ứng xử ra sao trong thành phố? TPHCM đã thực hiện Đề án Đô thị thông minh trong 3 năm qua nhưng chưa có một đầu sách nào viết về quá trình triển khai đô thị thông minh tại TP.HCM

Băng Tâm- Thanh Quỳnh Thứ sáu, 16/10/2020, 10:53
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản