Trashion Show: Độc đáo thời trang làm từ rác

Trashion Show: Độc đáo thời trang làm từ rác

Anh Mi - 22/11/2022

Các nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu tuổi teen ở Lagos, Nigeria đã tái chế rác thành trang phục trình diễn cho Trashion Show. Theo Chinedu Mogbo - nhà sáng lập Greenfingers Wildlife Initiative, nhóm bảo tồn làm việc với các nhà hoạt động, buổi diễn được thiết kế để nâng cao nhận thức về ô nhiễm môi trường.

Các album khác

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản