15 câu nói hay về sách của doanh nhân Việt

15 câu nói hay về sách của doanh nhân Việt

Khởi Vũ - 15/12/2021

Xây dựng văn hóa đọc không đồng nghĩa với việc lập nên một tủ sách hay xây một thư viện. Điều quan trọng là cần thổi hồn cho những quyển sách và lan tỏa tinh thần đọc bằng những tấm gương điển hình và con người cụ thể.

Các album khác

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản