Mai vàng phương Nam

Mai vàng phương Nam

Phương Hà - 28/02/2021

Từ thời còn học trung học, tôi đã bị ám ảnh bởi bài thơ Cáo tật thị chúng (Có bệnh bảo mọi người) của thiền sư Mãn Giác (1052-1096): Xuân khứ bách hoa lạc Xuân đáo bách hoa khai Sự trục nhãn tiền quá Lão tòng đầu thượng lai Mạc vị Xuân tàn hoa lạc tận Đình tiền tạc dạ nhất chi mai Bài thơ bằng chữ Hán này vốn là một bài kệ hàm chứa triết lý đạo Phật cao sâu, biểu lộ tâm thế của nhà sư trước quy luật sinh, tử ở cõi nhân gian, cái tịch diệt và cái vĩnh hằng trong vũ trụ nhưng lại rất gợi cảm, đầy thi vị, được nhiều người dịch với tựa đề chung là “Đêm trước một cành mai”, nhưng tôi thích nhất là bản dịch của nhà văn Ngô Tất Tố: Xuân ruổi trăm hoa rụng Xuân tới, trăm hoa cười Trước mắt việc đi mãi Trên đầu già đến rồi Đừng bảo Xuân tàn hoa rụng hết Đêm qua, sân trước một nhành mai

Các album khác

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản