Lễ tưởng niệm 23.400 đồng bào đã mất vì Covid-19

Lễ tưởng niệm 23.400 đồng bào đã mất vì Covid-19

Hình ảnh Lễ tưởng niệm những cuộc đời Việt đã mất vì Covid-19 tại điểm cầu TP.HCM, hoà cùng các hoạt động tưởng niệm diễn ra trên cả nước. Doanh nhân Sài Gòn sẽ liên tục cập nhật.

Các album khác

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản