E-PAPER

3 gói hỗ trợ người dân khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16

DNSGThứ ba, 21/9/2021 | 09:26 GMT+7

Trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chính quyền thành phố đã thực hiện 3 gói hỗ trợ người dân nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

3 gói hỗ trợ người dân khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16

DoanhNhanSaiGon

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản